Inför begreppet ”effektiv avgift” på tv abonnemang
Hushållsekonomi / 11 september, 2013

Enligt lag måste banker och andra institut som lånar ut pengar presentera den effektiva räntan som kunder kommer att få betala om ett lån tecknas hos dem. Det är vanligt att de lyfter fram räntan stort i annonser och att den effektiva räntan skrivs med mycket små bokstäver. Men den finns i alla fall där. Med effektiv ränta menas den totala kostnaden som lånet innebär per år. Ett lån kan t.ex. ha en ränta på 5 % men därutöver ha administrativa kostnader, aviavgifter m.m. som gör att den effektiva räntan blir högre per år än 5%. Det man ska titta på när man jämför ränta är alltså vilken effektiv ränta man får betala. Detta för att på ett lättare sätt hitta det billigaste alternativet. Men tuvärr är det än så länge enbart i lånebranschen som den riktiga årliga avgiften presenteras. När det gäller tv abonnemang är det fortfarande riktigt krångligt att få överblick vad det egentligen kostar per år. Visserligen står det tydligt och stort i reklamen hur mycket ett abonnemang för digitalt-tv kostar per månad. Det brukar vara från drygt 100kr och uppåt. Men även om månadsavgiften är exakt 100kr så blir årsavgiften betydligt högre än 1200kr. För det…