Jag kommer inte för sent … bara fem minuter

8 januari, 2014

Det heter ju att fint folk kommer sent och att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Dessutom har universiteten en akademisk kvart och man ska enligt svensk sed gärna komma några minuter efter utsatt tid till festen.  Men bara för att det gäller på vissa ställen och vid vissa situationer så stämmer det inte överallt i samhället – trots att vissa vill tro det.

Bestämmer man en träff med en vän eller kollega är chansen idag relativt stor att de inte kommer på utsatt tid. Det har blivit socialt accepterat att komma lite sent. Är det mer än fem minuter finns alltid möjligheten att skylla på att man träffade en kompis på vägen eller fick ett telefonsamtal. Det man inte reflekterar över lika ofta är att den som då kommer försent indirekt säger ”du är viktig – men mina andra kompisar är viktigare än dig”.

Telefonen har även blivit en ursäkt att kunna komma sent utan att behöva skämmas. Det är bara att lyfta luren och ringa upp den som står och väntar, förklara att man blir sen och sedan är problemet löst. Att personen som väntar inte har lust att vänta längre, att han/hon har andra tider att passa verkar i detta fall inte speciellt prioriterat.

Som småföretagare är det lika. Vissa får komma försent medan andra definitivit inte får det. Ju större företag man är desto mer rättigheter verkar man kunna ta sig. De som en gång fakturerat sin kommun vet att man får vänta på betalningen. Att tro att 30 dagars faktureringstid räcker är att ha för hög tro för det långsamma ekonomiska maskineri som fakturorna ska igenom innan de blir betalda. Om de nu blir betalda. Många kommuner ligger högt upp på listan över kunder som får påminnelser.

Detta samtidigt som man som småföretagare får en ny faktura med påminnelseavgift tre dagar efter att den ordinarie skulle vara betald från faktureringsföretag. Dessutom kan det vara ner mot 10 dagars betalningstid.

Det sägs att storleken inte har någon betydelse men i detta fall är det helt fel. Företag som anser sig vara stora tycker också att de har rätten att töja på tidsramarna. För privatpersoner är det svårare att säga vad det är som avgör att en person tycker sig få komma sent medan en annan håller tiden exakt.  Det är knappast storleken som avgör i detta fall.

Inga kommentarer

Kommentarer inaktiverade.