Så ska regeringen stoppa låneskulderna

6 november, 2015

Enligt regeringen är det idag alldeles för många som kommer till kronofogden på grund av att man inte kunnat betala sitt lån i tid. Det gäller då inte minst lån på väldigt små belopp som ska vara betalade inom en kort tid. Problemet ansågs vara så stort att en utredning tillsattes i början av 2015. Det för att hitta vägar som skulle kunna minska detta problem. Ett problem som både slår mot den enskilde låntagaren och mot samhällsekonomin i sin helhet då stora resurser får läggas för att hjälpa dessa människor.

Några av de åtgärder som föreslagits är:

  • Ett tak gällande hur hög ränta som får tas ut.
  • Ett tak på hur hög kostnaden får bli för ett lån.

Med detta menas att ett lån på 10.000kr inte får kosta mer än exempelvis 10.000kr i räntor och avgifter. Kostnaden får därmed inte gå över lånat belopp.

  • Skriftligt undertecknande

Ju lättare och snabbare det är att ta lån desto fler kommer att låna. Det visar flera olika studier. Idag kan man signera ett lån via Bank-ID och andra mycket snabba sätt. Men det gör också att låneansökan kan behandlas och pengarna betalas ut samma dag. För att motverka detta finns ett förslag om att man måste göra en fysisk underskrift på låneansökan.

  • Tydligare informationskrav och marknadsföringskrav

Gällande information har denna lånebransch tidigare fått tydligare riktlinjer. De allra flesta följer även dessa även om man självklart väljer vilken information som ges med stora bokstäver och vilka som ges med små.

Gällande marknadsförings har ett flertalet låneföretag fällts av Reklamombudsmannen under 2013 och 2014. Därmed visar det på behovet av ett tydligare regelverk inom detta område.

Enkel lösning:

Målet med de åtgärder som nämns ovan är att begränsa marknaden för dessa mindre lån. Det kan vara ett steg. Men ett annat kan vara att lyfta fram alternativet. Att enbart säga att något är dåligt utan att för den skull komma med något alternativ brukar inte vara en bra lösning. De som behöver pengar kommer att låna – oavsett om lånet är dyrt eller inte.

Men bara genom att se på lånemarknaden så är det tydligt att det finns bra alternativ. Det finns företag som erbjuder lån på dagen (lån som betalas ut samma dag som de ansöks) men utan att ta extrema räntor. Kanske vore det ett alternativ för regeringen att premiera dessa företag. Att låta de få synas och höras och genom marknadsmässiga vägar helt enkelt konkurrera ut de dyrare alternativen. Då skulle marknaden reglera sig själv.

Inga kommentarer

Kommentarer inaktiverade.